Công việc biên tập viên quản lý chung

Viết bài

  • Viết bài trên web doanh thu thấp ( xem thống kế google)
  • Chỉ viết bài review
  • Việc viết bài giúp nắm rõ cải tiến kiểm duyệt tự động

Xử lý thanh toán

  • Của CTV và cả BTV khác
  • Trước khi duyệt thanh toán CTV nhớ inbox hỏi BTV web đó để xem BTV web đó có muốn chỉnh sửa gì không, mục đích hướng dẩn CTV
  • Bài viết trên 500 view nhớ xem ngày, cần tối thiểu 2 tuần hoặc hơn mới đạt số này

Hướng dẩn chất lượng cho BTV khác

  • Theo dõi bài viết của BTV khác để xem BTV khác đã nắm hết chưa, việc này chỉ cần thiết lúc ban đầu như hiện tại. BTV mà chưa nắm rõ viết sai thì rất nghiêm trọng vì họ sẽ hướng dẩn CTV sai.

Dẩn link hỗ trợ web yếu

  • Cần chắc bài trên web yếu chất lượng tốt mới dẩn link, thường đã có dẩn link tự động, tuy nhiên tự động chỉ dẩn link tới bài tốt đã lên google chứ bài mới tự động sẽ không có và sót nhiều.

Việc ưu tiên cần làm trước

Đây là việc admin sẽ giao bằng cách sửa bài viết ở phần này, admin sẽ cập nhật công việc ưu tiên vào đây để BTV quản lý chung thực hiện trước.

Tìm và cập nhật nơi mua ( bài thiếu nơi mua)

Link dưới lọc ra các bài chưa có nơi mua hoặc nơi mua thiếu, xem lướt cho nhanh nhé từ trên xuống dưới nếu thấy bài đó có liên quan đến sản phẩm thì bổ sung nơi mua vào. Số bài cần sửa không nhiều nên hoàn thành trong vài ngày nhé.

danhgiadidong.net ( Tiki fptshop cellphones nguyenkim adayroi)
famisport.com ( Tiki adayroi lazada shopee sendo)
famidecor.com ( Tiki adayroi lazada shopee sendo)
vietstylist.com ( Tiki adayroi lazada shopee sendo)
santourgiare.net (divui klook)
meohaycuocsong.com ( Tiki adayroi nguyenkim lazada shopee sendo)
emdepxinh.com ( Tiki adayroi lazada shopee sendo)
monngondongian.com ( Tiki adayroi nguyenkim lazada shopee sendo)
mebauembe.com ( Tiki adayroi lazada shopee sendo)
khoemoingay.net ( Tiki adayroi lazada shopee sendo)
sachhaynendoc.net (Tiki fahasha vinabook)