Bài 02: Bố cục bài viết và Form mẫu có sẵn

Bố cục bài viết

  • Mở bài: chỉ cần 3-5 dòng. Sau đó là đến 1 hình ảnh minh họa.
  • Mục lục: Tự động tạo từ tiêu đề các ý chính của thân bài.
  • Thân bài: Gồm nhiều ý chính.
  • Kết bài.

Ví dụ cách sử dụng các nút công cụ: Bạn muốn in đậm 1 dòng chữ, bạn chọn dòng chữ đó, xong nhấn nút B thì dòng chữ đó sẽ in đậm. Tương tự các nút khác.

1 bình luận trong “Bài 02: Bố cục bài viết và Form mẫu có sẵn”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *