Bài 06: Hướng dẩn chèn ảnh chuẩn Google

  • bởi

Yêu cầu hình ảnh khi lấy về máy tính

  • Hình ảnh không chứa số điện thoại hay tên shop bán hàng, tên website
  • Kích thước ảnh tối thiểu 400×400, tối đa 1500, ảnh to quá tải lâu

Yêu cầu đặt tên ảnh trên máy tính

Tải ảnh về máy tính, nhớ đặt tên ảnh chứa từ khóa khi lưu ảnh trên máy tính

Đặt tên ảnh chứa từ khóa khi lưu trên máy tính

Cách tải ảnh lên bài viết từ máy tính

  • Bước 1: Trỏ chuột vào vị trí muốn chèn ảnh.
  • Bước 2: Nhấn nút “Thêm Media” rồi Upload ảnh lên chèn vào bài viết.

Cách chụp ảnh màn hình bạn xem hướng dẩn ở đây.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *