Bài 07: Cách sửa link nơi mua có sẵn ở form mẫu giúp dể lên top google ( dành cho bài review)

  • bởi

Link nơi mua hàng trực tuyến dành cho các bài review đánh giá, trong form có sẵn bạn chỉ cần sửa lại link đến đúng sản phẩm bài viết là xong. Điều này giúp bài viết dể lên top google.

 

Xem video:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *